Απεντόμωση

Με την πολυετή εμπειρία της η Agripest παρέχει υπηρεσίες απεντόμωσης τόσο σε επαγγελματικούς χώρους όσο και σε οικίες.

Η παρεχόμενη υπηρεσία περιλαμβάνει:

  1. Επιθεώρηση του χώρου.
  2. Αναγνώριση του εντόμου “εισβολέα”.
  3. Σχεδιασμός προγράμματος καταπολέμησης άμεσης αντιμετώπισης και προστασίας.
  4. Αντιμετώπιση με χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων.
  5. Αντιμετώπιση με χρήση παγίδων σύλληψης.