Απώθηση περιστεριών

Η Agripest έχοντας σε πλήρη εναρμόνιση τις υπηρεσίες της με τις κείμενες εγχώριες και κοινοτικές νομοθεσίες παρέχει υπηρεσίες απώθησης περιστεριών τόσο σε επαγγελματικούς χώρους όσο και σε οικίες.

Τα περιστέρια παρόλο που φαινομενικά δεν δημιουργούν άμεσα προβλήματα σχετίζονται όμως έμμεσα με θέματα είτε υγιεινής είτε εμφάνισης.

Το βασικό πρόβλημα από την παρουσία των περιστεριών σε έναν χώρο σχετίζονται με τα περιττώματα τους που είναι και φορείς πολλών μικροβίων όπως και τα ίδια.

Η Agripestέχει αναπτύξει μεθοδολογία που βασίζεται στην απομάκρυνση των περιστεριών είτε με τη χρήση ακίδων είτε με την εφαρμογή ειδικών διχτυών είτε με τη χρήση παραπλανητικών για τα περιστέρια σκευασμάτων τα οποία δρουν με στόχο την απώθηση τους και σε καμία περίπτωση δεν επιφέρουν τον τραυματισμό τους.