Απολύμανση / προληπτική μικροβιοκτονία

Η Agripestβασιζόμενη στη μακροχρόνια εμπειρία της έχει αναπτύξει σύστημα εφαρμογής προληπτικής μικροβιοκτονίας στοχεύοντας στην εξυγίανση χώρων υγειονομικής σημασίας όπως ιατρεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, σχολικά οχήματα, γυμναστήρια, δωμάτια ξενοδοχείων εργαστήρια τροφίμων κτλ.

Η προληπτική μικροβιοκτονία στοχεύει στη καταπολέμηση βακτηρίων, σπόρων, μυκήτων και ιών και επιτυγχάνεται είτε με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης ή με συσκευή νεφελοψεκασμού.

 

Παραδείγματα μικροοργανισμών που αντιμετωπίζονται με την εφαρμογή προγράμματος προληπτικής μικροβιοκτονίας είναι: Escherichia coli

Bacillus cereus  Listeria monocytogenes  Candida albicans Pseudorabies virus

Streptococcus faccium Klebsiela pneumoniae Salmonella cholerasius

Staphylococcus aureus κτλ.

 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα είναι εγκεκριμένα βιοκτόνα από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.).

 Με την ολοκλήρωση της εργασίας παρέχεται πιστοιποιητικό εργασιών προληπτικής μικροβιοκτονίας.